Mot åkersnegler og iberiaskogsnegler på grønnsaker, bær og prydvekster i hobbyhager og veksthus. Hurtigvirkende – synlig effekt etter 1 dag og beskytter i opptil 4 uker. Middelet er tilsatt en fristende åte som tiltrekker seg sneglene. Inneholder jernfosfat som er naturlig forekommende i jorden og brytes ned. Innholdet strøs ut på steder der det ønskes en beskyttelse mot sneglene, spesielt rundt spiselige vekster. Gjentatte behandlinger kan være nødvendig for å oppnå full kontroll. Det anbefales å legge ut åte så lenge den spises eller hvis man ser flere snegler.