En tilsynelatende klassisk lilje i oransjerødt med det uvanlige egenskapen at den er pollenfri. Den flekker ikke klærne når den plukkes til buketter, og heller ikke duken der den plasseres. Lekker sammen med purpurfargede planter.

Kategorier: