Til bekjempelse av ugress, mose og alger på udyrkede arealer som grus, hellebelagte åpne arealer, innkjørsler, gjengrodde arealer samt under frukttrær, busker og hekker. Virker etter 3 timer og gir ikke flekker på heller, skifer, grus og lignende.

3 liter rekker til 30 m2.