Spisslønn | Acer platanoides ‘Crimson Sentry’

Produktnr: 21112