Spisslønn | Acer platanoides ‘Crimson Sentry’

Produktnummer: 21112