Spisslønn | Acer platanoides ‘Royal Red’

Produktnr: 21110