Spisslønn | Acer platanoides ‘Royal Red’

Produktnummer: 21110