Vitagro Orkidenæring

Flytende spesialgjødsel til alle orkidéarter. Gir flott og langvarig blomstring.

Rekker til 23 liter vann.