Dekkbark 50 liter

Utlagt i bed og rabatter beskytter barken prydplanter på en dekorativ, naturlig måte og hemmer ugresset i å vokse fram.
Barken er produsert av fersk, revet og siktet gran og furubark, med fraksjon på 0 – 40 mm. Dekkbark er et rent naturprodukt.