Trim Kalksalpeter 2 i 1

Kalksalpeter er en granulert, hurtigvirkende nitrogengjødsel for tilleggsgjødsling av frukttrær, bærbusker, grønnsaker og prydvekster. Brukes som sommergjødsel i juni og juli. Gir økt vekst og grønt friskt bladverk.

7,5 kg rekker til 300 m2.