Natria Benmel

NP 7-7 med mikronæring. Øker plantenes motstandskraft mot sykdommer og skadedyr. Fremmer blomstring og styrker plantenes røtter. Ingen risiko for overgjødsling.

1 kg rekker til 20 m2.