Vanlig bøk | Fagus sylvatica

Bøk (vanlig Bøkehekk)

Bøk (Fagus Sylvatica) er rasktvoksende med 30-60 cm i året. Den bør derfor klippes årlig, om den skal brukes som hekk. Enten i juni eller august.

Bøk trenger mye vann og bør plantes i jord med bra drenering.