Trim Blå 8,75 kg

TRIM BLÅ er en samgranulert og klorfri grunngjødsel som inneholder de nødvendige makro- og mikronæringsstoffer plantene trenger for god vekst og utvikling. Produktet kan brukes til alle hagens vekster som prydvekster, grønnsaker, frukt og bær. Samgranulert betyr at at hvert enkelt gjødselkorn innholder alle næringstoffer og sikrer jevn fordeling av disse. Blåkorn kan tilføres flere ganger i løpet av vekstsesongen.

8,75 kg rekker til 350 m2